countryside1.jpgcountryside2.jpgcountryside3.jpg

Živočišná výroba

V oblasti živočišné výroby se podnik ZOD Němčice nad Hanou, družstvo zabývá převážně chovem skotu s mléčnou produkcí. Dále se věnuje výkrmu drůbeže a prasat. Do výčtu patří také malé stádo deseti ovcí ke spásání travnatých ploch v areálu družstva.

SKOT 

Plemeno RED holštýn s mléčnou užitkovostí.

K 30.4.2022 je ve stavu - 65 ks telat

                                     - 68 ks jalovic

                                     - 131 dojnic

                                     - 82 ks býků

Dojení probíhá pomocí dojících robotů značky Lely. Průměrná produkce na kus a den je 32,5 l mléka. Mléko je prodáváno společnosti Olma a.s., která jej denně sváží. Čerstvé kravské mléko je po zchlazení také denně naváženo do mléčného automatu, který je umístěn před areálem družstva.  Za rok bylo vyprodukováno 1.092.152 lt mléka.      Na jatky bylo prodáno 15.900 kg hovězího masa díky výkrmu býků.

DRUBEŽ

Brojleři Cobb 500 - průměrná jatečná hmotnost 2,5 kg

                              - výkrm na podestýlce v délce 55 dní

                              - roční produkce 17.500 kg kuřecího masa

Husy  -  průměrná jatečná hmotnost 5,5 kg

          -  výkrm na podestýlce, venkovní výběh

          -  roční produkce 3.250 kg masa

Perličky a mulardi (kachny) - nyní neprodukujeme, v příštích letech je opět plánován výkrm

PRASATA

Výkrm do živé hmotnosti 120 kg (prodej na jatky).

Je zde i možnost prodeje soukromým osobám, kdy výkrm probíhá do vyšší hmotnosti.

OVCE

Plemeno romney march a valaška.           

 

                                                                                                                                                          

 

WebDesign: Ing. Lukas Halouzka 2014